Khách có nhu cầu muốn mua hàng ghé tại địa chỉ kho 02/1 Đinh Công Tráng, Pleiku, Gia Lai
hoặc trực tiếp liên hệ số điện thoại 0973.62.60.60